Allemannsretten, miljø og grunneiere

Allemannsretten, grunneier, villrein og søppel

Ti på Topp Vinje (TPT) er en heldigital turkonkurranse med 15 turmål i perioden 1. mai - 31. oktober. Vårt ønske er å legge tilrette for at mennesker skal holde seg fysiske aktive i naturen. Du kan lese mer om TPT her: www.vinje.tipåtopp.no

 
Vi har klare retningslinjer som vi forholder oss til, med tanke på natur, dyreliv og grunneier: 
- Ingen merking 
- Ingen skilting 
- Vi skal ikke lage nye stier/tråkk 
- Turmålene skal ikke være til bry for villreinen primært 
- Man deltar individuelt i en spredt periode. 
- Turmålene skal være på allerede oppgåtte stier 
- Alle deltakere bli informert og påminnet jevnlig om å respektere ferdselsregler for naturen. Vi oppfordrer alle til å være nøye med båndtvang, av hensyn til dyrevelferd i Vinje kommune.
- Våre turmål gjennomføres ved å sjekke-inn digitalt i vår Ti på Topp app hvor vi har kart og rute liggende.  
- Turmålene skal ikke være avanserte og til fare for deltaker med tanke på vær, vind, tilgjengelighet, lengde og varighet.  

Basert på dette forholder vi oss til:  
Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) som regulerer allemannsretten, som gir oss rett til å ferdes fritt til fots og på ski, raste og overnatte, ri eller sykle på stier og veier, bade, padle, ro og bruke seilbåt, plukke bær, sopp og blomster og fiske fritt etter saltvannsfisk. Denne retten innebærer blant annet også at man ikke skal gå over innmark om sommeren, respektere ferdselsregler i frilufts- og naturvernområder, ikke forstyrre dyre- og fugleliv, ikke skade planteliv, ikke sette opp telt inntil hus eller hytte der det bor folk eller forstyrre husdyr på beite. I tillegg skal man alltid rydde opp etter seg og ta med søppel. 

Villrein:  
Turmålene vi har valgt ut har blitt vurdert å ikke være til bry for villreinen. Dog vi ser at turmålet Vesle Nup kan være i grensen av hva vi, Statens naturoppsyn og grunneier ønsker. Vi vil holde dialog med Statens naturoppsyn for hvorvidt vi må endre eller fjerne turmål av hensyn til villreinen primært. 

Grunneier: 
Vi har tatt hensyn til de punkter vi mener vi skal å forholde oss til. Vi har dessverre ikke anledning til å ta kontakt med alle grunneiere som blir berørt av våre turmål før konkurransestart 1.mai. På bakgrunn av nevnte retningslinjer for hvordan TPT gjennomføres ser vi ikke lovmessig grunn til at grunneier skal- eller må godkjenne om vi kan bruke deres terreng eller ikke for TPT, så lenge vi forholder oss til de ferdselsregler som gjelder. Vi ønsker å spille på lag med grunneiere og være imøtekommende for grunneiers ønsker og råd. Hvis du er grunneier, om blir berørt av en av våre turmål kan du ta kontakt med Trine Gjerstad, trine.gjerstad@bedriftsidretten.no.

Båndtvang:
Det er generell båndtvang fra 1.april til 20.august. I Vinje kommune er det i tillegg utvidet båndtvang.
Hunder skal holdes i bånd og under forsvarlig oppsyn:
a) I maskinpreparerte skiløyper hele vintersesongen.
b) I utmark der bufe beiter til 10.oktober.
c) På inngjerda mark der bufe beiter frem til 1.november.
For mer informasjon om båndtvang se: https://www.vinje.kommune.no/friluftsliv-jakt-og-fiske.570441.nn.html 

§ 10.(Friluftsmøte m.v.) 
Friluftsmøte, idrettsstevne (f.eks. skirenn eller orienteringsløp) og liknende sammenkomst som kan medføre nevneverdig skade eller ulempe, kan ikke holdes uten samtykke av eier eller bruker av grunn hvor avsperring foretas, samling, start eller innkomst finner sted eller hvor sammenstimling av folk for øvrig må påregnes. Løype for skirenn, terrengløp eller liknende må legges slik at skade på skogforynging og ungskog og skade på gjerde så vidt mulig unngås. 
 
Vi anser ikke TPT som sammenkomst som utgjør disse skader eller ulemper.  

Avtrykk og søppel: 
Vi oppmuntrer til å vandre i oppgåtte stier, og unngå å lage nye tråkk i terrenget. Forlat alltid området slik du vil finne det. Søppel skal alltid tas med hjem, det inkluderer også skall fra type banan, appelsin mm. Når du eller din firebente venn må på do i naturen ta alltid med pose for å plukke opp både egen- og hundens avføring. Gå minst 50 meter bort fra vann, bekker, merkede/umerkede stier, rasteplasser og steder der folk ferdes. Skulle du ha glemt pose kan du grave et hull på ca. 15 cm for dopapapir og avføring. Dekk igjen hullet og gjerne med stein over så ikke dyr skal grave det opp igjen. Våtservietter skal alltid tas med hjem.  

 

For spørsmål eller andre henvendelser kontakt Trine på 97683889 eller trine.gjerstad@bedriftsidretten.no

 

Tilbake til hovedside